Какво според вас е това?

Освен че прилича на своеобразна четчица...

... представлява крило на пеперуда, заснето с помощта на сканиращ електронен микроскоп (СЕМ).

Това е вид електронен микроскоп,който се използва за изучаване на повърхности: Обектът се сканира (обхожда се точка по точка) от електронен сноп. Отразените или избитите електрони се улавят от детектор и след обработка на сигнала,се получава образ върху монитора. За да се получат качествени образи при наблюдение, е необходимо да се отразяват или избиват максимално количество електрони т.е обектът да е "непрозрачен за тях". Това налага покриването на непроводящи обекти с тънък слой въглерод (под формата на графит) или благороден метал (злато,злато-паладий,платина).

Работи се с по-ниско напрeжение от трансмисионния електронен микроскоп (30-40 kV).Сканирането на обекта става с помощта на така наречените дефлектори - електромагнитни пластинки, които отклоняват елктронния лъч във взаимно перпендикулярни посоки. За да има максимална ефективност, всички електромагнитни лещи, които регулират елeктронния лъч се намират преди обекта за наблюдение, който е поставен в най-долната част на вакуумната колона. Образът,който се получава е обемен,тъй като детекторът за избитите или отразени електрони е поставен в единия край на тръбата и ако електроните се отклонят в друга посока,съответната точка се отчита като "тъмна", а ако отклонението е в посока на детектора - като "светла".