Професор Чарлз Хапгуд от колежа Кийн е изключително усърден и стига до смайващи заключения: че тази и други карти от това време подкрепят теорията за съществувала непозната до момента цивилизация. Според него математическите изчисления и точността на картата на Пири Реис превъзхождат значително инструментариума, с който е разполагало обществото по това време.

Хапгуд изпраща искане до въздушното командване на САЩ за оценка на картата на турския адмирал. Ето какъв отговор получава на 6 юли 1960 г.: "Споделяме вашето мнение, че долната част на картата

изобразява Брега принцеса Марта от Земята кралица Мод и Антарктическия полуостров. Смятаме, че по всяка вероятност тази интерпретация на картата е логична и коректна. Географските детайли в долната част на картата удивително съвпадат със сеизмичния профил, направен от шведско-британската антарктическа експедиция на бреговете на Антарктида през 1949 г. Това означава, че бреговата линия е картографирана преди заледяването. В момента ледът в този район е дебел 1500 метра. За нас е необяснимо как с географските знания от 1513 г. картата може да съдържа тези данни. Полковник Харолд Олмейър".

Зад трезвия тон на Олмейър прозира сензация: ако картата на Земята кралица Мод е направена, преди тя да бъде обхваната от лед, това е станало много отдавна. Но кога? Ледената покривка сковава Антарктида отпреди около 30 милиона години! Някои нови изследвания на геолози обаче твърдят, че в периода на затоплянето – между 14 000 и  4000 г. пр.н.е., гранични райони като споменатите по-горе вероятно са били “оголени”. Значи би било възможно тогава някой да е картографирал най-южния континент. Но кой? Няма известна високоразвита цивилизация от този период.

Хапгуд изгражда следната теория: картите, от които Пири Реис е почерпил информация, са изготвени от неизвестна цивилизация и

предавани от древните минойци и финикийци, изкусни мореплаватели, от народ на народ. Има твърдения, че тези карти са се намирали в Александрийската библиотека, оттам са пренесени в Константинопол, след което попаднали в ръцете на европейски мореплаватели.

Gallery
Запазен фрагмент от картата на Пири Реис, показваща крейбрежието на Централна и Южна Америка. В приложените бележки пише: „картата на западните земи, съставена от Колумб“

Снимка: Bilkent University (lo res), erisi.com (hi res), Public Domain, Link