В двореца Топкапъ в Истанбул има едно парче кожа от газела, което не дава мира на много хора. То е от 16. век и върху него е изрисувана географска карта. Ясно се виждат очертанията на Западна Африка, Атлантическият океан и източната част на Южна Америка. Загадката започва оттук надолу. Защото надолу, т.е. на юг, бреговата ивица продължава. Толкова е на юг, че куп експерти твърдят: това е Антарктида! Но тя, първо, е зелена, не е скована от лед, и второ, нека припомним, че леденият континент е открит чак през 1820 г.

Откъде през 16 в. са можели да знаят за съществуването му, че и да го нарисуват, при това във вид без мразовитата му обвивка? Според някои геолози северният бряг на Антарктида (Антарктическият полуостров и Земята кралица Мод, смятана за норвежка територия), е можел да бъде видян без ледове за последно от около 10 000-14 000 г. пр.н.е. (началото на холоцена, в който живеем днес) докъм 4000 г. пр.н.е. (приблизително тогава настъпило известно застудяване). Дали при изработването на картата не е участвала, макар и задочно, непозната високоразвита древна цивилизация (или дори извънземни)?

Но нека проследим историята поред.

През 1929 г. турски историци намират в библиотеката на Топкапъ тази възбуждаща духовете карта. Изследванията показват, че е истинска и е създадена през 1513 г. от известния адмирал от турската флота от 16. век Пири Реис. Картографията му била слабост, той е нарисувал много географски карти. В бележки върху кожата Райс е описал, че специално за тази е взел информацията от 20 други карти, сред тях изготвени от Христофор Колумб и от  португалски мореплаватели, както и някои много стари - от Клавдий Птолемей и от времето на Александър Македонски. Всъщност запазеното парче е част от карта на целия свят, но другата половина явно е загубена.

Когато съобщението за находката се появява в The Illustrated London News, десетки историци и картографи наострят уши. От една страна, това е една от най-старите карти, изобразяващи Америка, от друга – нараства надеждата да бъдат открити търсените с векове изчезнали карти на Колумб. Няколко американци се заемат да изследват униката.

Gallery
Запазен фрагмент от картата на Пири Реис, показваща крейбрежието на Централна и Южна Америка. В приложените бележки пише: „картата на западните земи, съставена от Колумб“

Снимка: Bilkent University (lo res), erisi.com (hi res), Public Domain, Link