Интровертите предпочитат планините. Това е едно от заключенията, до които стигат серия от проучвания за връзката между характера и мястото на живеене. 

Хората възприемат планинските области като по-спокойни и мирни. Екстравертите друга страна, предпочитат равните и открити пространства. Те се възприемат като по-вълнуващи, стимулиращи и отварящи към общуване. 

Авторите на изследването са установили, че и в действителност е по-вероятно интровертите да живеят в планините, а екстравертите – в равнинните райони. 

„Географията на някои градове е по-подходяща за едни хора, отколкото за други“ – казва ръководителят на изследването д-р Шиге Оши. „Интровертите се чувстват по-добре в затворени пространства, а екстравертите – в отворени.“

Предпочитанията на хората варирали и според начина, по който се чувстват. Когато искали да се социализират, 75% от участниците в изследването мислели за океана. 

Друго изследване установява, че хората се чувстват по-добре в градове, които пасват на характера им. Водещият автор, д-р Вибке Блайдорн, казва: 

„Хората с ниско ниво на отвореност към нови преживявания имат значително по-ниско самочувствие в отворени градове като Ню Йорк и относително по-високо самочувствие в градове, които са с ниско ниво на отвореност към преживявания като, например, Таскалуса, Алабама. 

Ако сте свободомислещ човек, ще се чувствате добре на място с по-освободен начин на живот. 

Същестуват и региони, които имат особен ореол на щастие, който привлича хората. В изследване за удовлетвореността от живота и нарастването на населението е установено, че „щастливите места“ се разрастват по-бързо. Учените не знаят защо съществува такава връзка. 

„Възможно е хората целенасочено да се пренасят на места, които са по-щастливи и факторите, които привличат хората, да допринасят за щастието, или местата, които се разрастват да карат хората да се чувстват по-енергични.“

Източник: PsyBlog