1. Два крака, тъй като котките имат лапи.

2. Слага едната торба в другата, преди да я напълни с брашно.

3. Три патици.

4. Отново двама работника.

5. Триото е дядо, синът му и неговият внук.

6. Роден е на 29 февруари.

7. Оръженосци (ОР) 1 и 2 прекосяват реката. ОР 1 се връща и взима ОР3. ОР1 се връща отново и остава на първоначалния бряг с рицар (Р) номер 1, след което рицарите Р2 и Р3 прекосяват реката и отиват при своите ОР на отсрещния бряг. Р2 и ОР2 се връщат, Р2 оставя ОР2 и взима Р1. Прекосяват реката. ОР3 се връща и взима ОР2, оставя го на отсрещния бряг, след което се връща още веднъж за ОР1.

8. Първо транспортира козата до отсрещния бряг, оставяйки вълка и зелката. Връща се и взима вълка, оставя го на отсрещния бряг и взима със себе си козата. Връща се, взима зелката, оставя козата. Оставя зелката при вълка и се връща за козата.

9. Ездач върху кон.

Източник: Russia Beyond