Представяме ви 8 логически загадки. С някои от тях сигурно ще се справите много бързо, а други ще изискват повече време и усилия. Правилните отговори се намират в края на статията.

1. Фалшивите монети 

Разполагате с 3 златни монети, едната от които е фалшива, и една везна. Фалшивата монета тежи по-малко от другите 2. Как ще определите коя монета е фалшива?

2. Кой куб пасва на шаблона вдясно? 

Източник: Cernecka Natalja / Shutterstock

3. Готвачът и пържолите 

За да спечели в кулинарно състезание, главният готвач трябва да приготви 6 пържоли в рамките на 15 минути, като използва само един тиган. Той може да постави само 4 пържоли в тигана в даден момент. Как може той да се справи с това предизвикателство в рамките на поставеното му време?

4. Кокошките и яйцата 

Една възрастна дама има три кокошки, които снасят 3 яйца за 3 дни.Тя обаче иска кокошките й да снасят още яйца и затова си купува 12 нови кокошки. Колко яйца ще събере старата дама за 15 дни?

5. Рицарите и принцесата 

Един цар искал да намери съпруг за дъщеря си и решил да организира рицарски турнир. Кандидатите трябвало да изпълнят множество предизвикателства и в крайна сметка на финала останали само двама души. За да реши кой ще бъде победителят, царят заповядал на рицарите да препускат с конете си до едно езеро. Онзи, който пристигне последен, щял да получи принцесата.

В продължение на една седмица рицарите яздили към езерото, тъй като никой от тях не искал да бъде първи, а последен. Накрая и двамата решили да се откажат и да се приберат по домовете си. Но тогава принцесата отишла при тях и прошепнала нещо и на двамата. Мъжете моментално се качили на конете си и препуснали към езерото. Какво им е казала принцесата?

6. Трите врати 

Докато се разхожда в гората, едно момче се натъква на изоставена хижа. След като решава да влезе в нея, вратата се затваря и то остава затворено. Мястото е тъмно и няма електричество. Момчето чува глас, който му казва, че може да се спаси, след като излезе през една от трите врати.

Зад първата врата има хиляди отровни змии, които ще го ухапят и то ще умре.
Зад втората врата има електрически стол и палач, който ще го убие.
Зад третата врата има лъв, който не е ял от доста време.

През коя врата трябва да влезе момчето, за да се спаси?

7. Помогнете на вълшебника да открие правилния ключ.

Източник: Cernecka Natalja / Shutterstock

8.

Източник: Cernecka Natalja / Shutterstock

Ще намерите отговорите на следващата страница.