Загадките и логическите задачи са най-полезната гимнастика за ума. Да се пораздвижим!

1. Как да разделим 5 ябълки, между петима души, така че една от тях да остане в кошницата?

2. Човекът, който го прави, няма нужда от него. Човекът, който го купува, не го ползва. Човекът, който го ползва, дори не знае за това. Що е то?

3. В шкаф има 22 сини и 35 черни чорапа. Тъмно е, а ви трябват чифт чорапи. Колко чорапа трябва да извадите наведнъж, за да имате два чорапа от един и същи цвят?

4. Арфата има четири, виолата – пет, китарата – шест. За какво иде реч?

5. Куче, вързано на деветметрова каишка, изминава двеста метра. Как успява да го направи?

6. Ако го направиш веднъж – чудесно. Ако го направиш два пъти в един и същи ден – това вече е сериозно престъпление. За какво става дума?

7. Как можете да намерите лански сняг?

8. Може ли да се предскаже резултатът на футболен мач преди началото му?

9. Мъж кара камион. Фаровете му не били запалени. Нямало и луна. Жена тръгнала да пресича пред машината, но шофьорът успял да я види. Как?

10. Ако Ерика живее във Вашингтон, а Тина в Буенос Айрес, то тогава къде живее Тай?

11. Какъв знак трябва да се постави между 5 и 6, така че да се получи число, по-голямо от 5, но по-малко от 6?

12. Къде има реки, но няма вода, има градове, но няма здания, има гори, но няма дървета?

13. Ако в 12 часа през нощта вали дъжд, може ли да се очаква, че след 72 часа ще бъде слънчево?

14. Поставили молив на пода и помолили няколко души да го прескочат. Но никой не се справил с тази задача. Защо?

15. Един хотел има седем етажа. На първия етаж настанили 4 души, а на всеки следващ с двама повече от предишния. На кой етаж най-често викат асансьора?

16.

Източник: Andrii Bezvershenko / Shutterstock

Ще намерите отговорите на следващата страница.