Задача 1: Как да разделим 5 ябълки, между петима души, така че една от тях да остане в кошницата?

Отговор: Единият от петимата трябва да вземе своята ябълка заедно с кошницата.

Задача 2: Човекът, който го прави, няма нужда от него. Човекът, който го купува, не го ползва. Човекът, който го ползва, дори не знае за това. Що е то?

Отговор: Гроб.

Задача 3: В шкаф има 22 сини и 35 черни чорапа. Тъмно е, а ви трябват чифт чорапи. Колко чорапа трябва да извадите наведнъж, за да имате два чорапа от един и същи цвят?

Отговор: Достатъчно е да се извадят наведнъж три чорапа, за да се получи чифт от един и същи цвят.

Задача 4: Арфата има четири, виолата – пет, китарата – шест. За какво иде реч?

Отговор: Броят на буквите във всяка от тези думи.

Задача 5: Куче, вързано на деветметрова каишка, изминава двеста метра. Как успява да го направи?

Отговор: Каишката на кучето не е вързана никъде.

Задача 6. Ако го направиш веднъж – чудесно. Ако го направиш два пъти в един и същи ден – това вече е сериозно престъпление. За какво става дума?

Отговор: Гласуването.

Задача 7. Как можете да намерите лански сняг?

Отговор: Просто излезте на улицата в полунощ на Нова година.

Задача 8: Може ли да се предскаже резултатът на футболен мач преди началото му?

Отговор: Да, може – 0:0.

Задача 9: Мъж кара камион. Фаровете му не били запалени. Нямало и луна. Жена тръгнала да пресича пред машината, но шофьорът успял да я види. Как?

Отговор: Било е просто ясен, слънчев ден.

Задача 10. Ако Ерика живее във Вашингтон, а Тина в Буенос Айрес, то тогава къде живее Тай?

Отговор: В Пекин. Имената на изброените хора са част от имената на държавите, в чийто столици живеят – Ерика – Америка, Тина – Аржентина. Тай – Китай. Да, официалното наименование е САЩ, но Америка, но загадката е твърде готина, за да бъде пропусната, нали?

Задача 11: Какъв знак трябва да се постави между 5 и 6, така че да се получи число, по-голямо от 5, но по-малко от 6?

Отговор: Трябва да се постави запетая.

Задача 12. Къде има реки, но няма вода, има градове, но няма здания, има гори, но няма дървета?

Отговор: На географската карта.

Задача 13. Ако в 12 часа през нощта вали дъжд, може ли да се очаква, че след 72 часа ще бъде слънчево?

Отговор: Не, защото след 72 часа отново ще бъде нощ.

Задача 14. Поставили молив на пода и помолили няколко души да го прескочат. Но никой не се справил с тази задача. Защо?

Отговор: Защото моливът бил поставен плътно до ръба на стена.

Задача 15. Един хотел има седем етажа. На първия етаж настанили 4 души, а на всеки следващ с двама повече от предишния. На кой етаж най-често викат асансьора?

Отговор: На първия.

Задача 16: 48 яйца.

3 кокошки… 3 дни… 3 яйца =>

1 кокошка… 3 дни… 1 яйце =>

12 кокошки… 3 дни… 12 яйца =>

12 кокошки… 3x4 дни… 12x4 яйца =>

12 кокошки… 12 дни… 48 яйца