Решимостта и интелектът на много ученици от СССР са били проверявани с различни логически задачи. Някои от тях датират отпреди 1800 г.

Можете ли да ги разрешите?

1. Един мелничар влиза в мелницата. Във всеки един от четирите ѝ ъгъла вижда три торби с три котки, седящи върху тях. С всяка котка има 3 малки котенца. Колко общо крака има в мелницата?

2. Мелничарят има една торба със зърно. Меля зърното и го превръща в брашно. След това пълни две торби с брашното – те са със същия размер като първоначалната торба със зърното. Как е възможно това?

3. Няколко патици летят в небето. Една отпред и две отзад, една отзад и две отпред, една между две и три подред. Колко патици летят общо?

4. Двама работници могат да изкопаят 2-метрова дупка за 2 часа. Колко работника могат да изкопаят 5-метрова дупка за 5 часа?

5. Двама бащи и двама синове хващат 3 заека. Всеки получава по един заек. Как е възможно това?

6. Питат възрастен човек на колко години е. Той казва, че е е на 100 и няколко месеца, но е празнувал само 25 рождени дни. Как е възможно това?

7. Трима рицари, придружени от по един оръженосец, достигат бряг на река. Решават да пресекат реката. Има само една лодка, която побира само двама души. Могат ли рицарите и оръженосците да отидат на отсрещния бряг, като имате предвид, че ако оръженосците бъдат отделени от своите рицари, те не могат да остават в компанията на другите рицари?

8. Един селянин трябва да транспортира вълк, коза и зеле през реката, но може да вземе със себе си само по 1 нещо наведнъж. Ако вълкът бъде оставен с козата насаме, ще я изяде, ако козата остане само със зелето, ще го изяде. Как може селянинът да разреши този проблем?

9. Има две глави, две ръце и шест крака, но само четири крака, когато се движи. Що е то?

Ще намерите отговорите на следващата страница.