Мозъкът ни се нуждае от постоянни упражнения, за да остане здрав и във форма – също като мускулите. Затова днес сме ви подготвили една забавна фитнес тренировка за ума.

Опитайте се да разрешите и 10-те визуални загадки!

Успех!

1. Напаснете счуените части към правилната саксия.

Източник: ratselmeister / Shutterstock

2. Кои две фигури са еднакви?

Източник: ratselmeister / Shutterstock

3. Можете ли да го намерите?

Източник: ratselmeister / Shutterstock

4. Коя е правилната фигура?

Източник: cmldncr35/ Shutterstock

5)

Източник: cmldncr35 / Shutterstock

6. Подходящата фигура е?

Източник: cmldncr35 / Shutterstock

7. Каква фигура би се получила, ако следвате тези инструкции?

Източник:  cmldncr35 / Shutterstock

8. A тук?

Източник:  cmldncr35 / Shutterstock

9. A, B, C или D?

Източник:  cmldncr35 / Shutterstock

10. A, B, C, D или E пасва на въпросителната?

Източник:  cmldncr35 / Shutterstock

11. Голямо количество вода тече през тръба, чийто отвор в края се смалява. В коя точка - A, B, C или D - водата ще тече най-бързо?

 

12. Кой носи най-голяма тежест на ТАЗИ ИЛЮСТРАЦИЯ?

Ще откриете отговорите на следващата страница.