Колко бързо работи мисълта ви? Проверете, като се опитате да разрешите тези увлекателни задачи.

Без да губим повече време, започваме с първата!

1)

Източник: rodnikovay / Shutterstock; адаптация: Obekti.bg

2) Пребройте петоъгълниците.

Източник: DStarky / Shutterstock

3) Преместете само 3 от клечките, за да получите 4 еднакви триъгълника.

Източник: imagedb.com / Shutterstock; адаптация: Obekti.bg

4) Открийте 2 начина да образувате квадрат, като преместите 2 от клечките.

Източник: imagedb.com / Shutterstock; адаптация: Obekti.bg

5) Колко квадрата виждате?

Източник: DStarky / Shutterstock; адаптация: Obekti.bg

6) Колко триъгълника виждате?

Източник: Rawpixel.com / Shutterstock

7) Помогнете на пирата. Кое сандъче ще отвори неговият ключ?

Източник: Cernecka Natalja / Shutterstock

8) Разрешете судокуто, така че във всяка клетка хоризонтално и по диагоналите да има различно число от 1 до 7.

Източник: Cernecka Natalja / Shutterstock

9) Сглобете осемте шоколада.

Източник: Cernecka Natalja / Shutterstock

10) Нарисувайте тези знаци в празните полета, така че да паснат на тези на куба.

Източник: Cernecka Natalja / Shutterstock

11) Какво прави числото 2 910 857 346 уникално?

Източник: kotikoti / Shutterstock; адаптация: Obekti.bg

12. A или Б?

Източник: Obekti.bg

Ще намерите отговорите на следващата страница.