Не само тялото, но и мозъкът има нужда от тренировки. Ето защо ви предлагаме няколко загадки, които ще ви помогнат да изострите ума си.

1. Колко лъжици трябва да се поставят на масата, на която седят майка, баща и всичките им деца: 3 момчета, които имат по една сестра, така, че за всеки да има лъжица?

2. Участваш в надбягване. Задминаваш втория в надбягването. На коя позиция си?

Източник: lemono / Shutterstock

3. Вземи 1000 и добави 40 към него. Сега добави още 1000. Сега добави 30. Добави още 1000. Сега още 20. Добави още 1000. И още 10. Какъв е крайният резултат?

4. Ако вали в 00:00 часа през нощта, можете ли да очаквате слънчево време след 72 часа?

5. На един и същи рафт в кабинета на един учен имало 2 две книги една до друга. Едната била 230 страници, а другата - 325. Колко страници има между първата страница на първата книга и последната страница на втората книга?

6. В зората на киното един американски киносалон започнал да губи пари. Зрителите се ядосвали на дамите, които отказвали да свалят шапките си в залата и по този начин закривали екрана. Кое е най-евтиното и ефективно разрешение на този проблем?

7. Един мъж се върти в леглото си и не може да заспи. Взима телефона, набира номер, изчаква малко, оставя апарата и заспива. Защо не е могъл да заспи преди това?

Източник: Glinskaja Olga / Shutterstock

8. Намирате се в стая без прозорци и херметически затворена (идеално гладко и без цепки) затворена врата. Стаята е цилиндрична и Вие сте в центъра й. Цялата вътрешност на стаята е облицована с огледала. Въпросът е колко свои отражения виждате?

9. Внезапно заваляло и един човек, който бил на открито, нямало къде да се скрие и дъждът го намокрил. Прибрал се вкъщи вир-вода, но нито един косъм от главата му не бил мокър. Защо?

10. Български град, на който първата сричка е име на музикална нота, втората сричка е име на известен композитор, а третата - на египетски бог.

Ще намерите отговорите на следващата страница.