България започва тестове за наличието на мистериозния остър хепатит при децата, който е открит в няколко държави в Европа. Това съобщиха от Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ).

Здравното министерство е информирало личните лекари, педиатрите, инфекционистите и други медици за регистрираните в редица държави случаи на остър хепатит с неизвестна етиология при деца, в т.ч. клиничното протичане и лабораторните резултати. За установяване на етиологичния причинител за всеки докладван случай клиничните проби трябва да бъдат изпратени в Националната референтна лаборатория "Хепатитни вируси" към НЦЗПБ. Пълните инструкции са публикувани на интернет страницата на НЦЗПБ.

На 5 април т.г. Великобритания докладва към Световната здравна организация увеличаване на случаите от остър хепатит с неизяснена етиология при деца под 10-годишна възраст от Шотландия. До 20 април случаите са 111 и са докладвани от цяла Великобритания.

Това са случаи на предходно здрави деца, на възраст от 2 до 5 години, които са хоспитализирани поради проявата на симптоми на остър хепатит – жълтеница (74 на сто), повръщане (73 на сто), побелели изпражнения (58 на сто), диария (49 на сто, гадене (39 на сто) и температура (29 на сто); и силно завишени стойности на чернодробни ензими – АЛАТ и АСАТ (> 500 IU/L).

При никое от децата не е докладвано наличие на имуносупресия. При някои от случаите гастроинтестиалните симптоми са присъствали в седмиците преди хоспитализирането. При 8 от всички докладвани случаи са се развили усложнения, налагащи чернодробна трансплантация. Във всички останали случаи инфекцията е завършила с благоприятен изход.

Микробиологичните изследвания до момента са установили положителни резултати по отношение на аденовирус (75 на сто), като типиране на вируса е направено при 11 от случаите и е доказан аденовирус тип 41F. 16% от децата при хоспитализирането са дали положителен резултат за COVID-19 (отминала или настояща инфекция), като при малък процент е установена коинфекция с аденовирус. Поради установения от диагностичните лаборатории повишен процент положителни тестове за аденовирус при деца за същия период от предходните години е изказана хипотеза, че предполагаем причинител на остър хепатит при деца може да е инфекция с аденовирус. Подобна тенденция е установена и по отношение на ентeровирус, човешки метапневмовирус, риновирус и норовирус при деца под 10-годишна възраст, а също и за респираторен синцитиален вирус.

Заболяването е доста рядко и доказателства за предаването от човек на човек остават неясни, в резултат на което рискът не може да бъде точно оценен. Като се имат предвид съобщените случаи с остра чернодробна недостатъчност, потенциалното въздействие върху засегнатата педиатрична популация се смята за високо. Поради тази причина на 8 април Европейският център за контрол на заболяванията изиска от всички страни от ЕС и Европейската икономическа общност да засилят информираността за случаите на тежък остър хепатит при деца с неизяснена етиология и да докладват за всички потвърдени и възможни случаи. До момента 12 страни от ЕС са докладвали за спорадични случаи – Австрия (2), Белгия (2), Дания (6), Франция (2), Германия (1), Ирландия (5), Италия (17), Холандия (4), Норвегия (2), Полша (1), Румъния (1) и Испания (12), като при 5 деца се е наложила чернодробна трансплантация. 

Източник: Мениджър Нюз