Анализ на проба от научната лаборатория на марсохода Curiosity показва, че в миналото планетата вероятно е поддържала живи микроорганизми. 

"Фундаментален въпрос за тази мисия е дали Марс може да поддържал обитаема среда", е заявил Майкъл Мейър, водещ учен в Програмата за изследване на Марс на NASA. "От това, което знаем сега, отговорът е да", е допълнил той.

Mарсоходът e взел пробата от вътрешността на скала с  дълбочина 6,4 см - нито един робот не беше прониквал толкова дълбоко във вътрешността на планетата.

След това пробата е била пренесена за анализ от научните инструменти за химичен и минералогичен анализ CheMin и SAМ, които откриха във финия сивкав прах някои от ключовите съставки на живота - сяра, азот, водород, кислород, фосфор и въглерод.

Минералите, които са били открити в пробата говорят за миналото наличие на солена водна среда с неутрална киселинност - която по всяка вероятност е била обитаема.