Страхът вероятно е стар колкото живота на Земята. Той е основна дълбоко вкоренена реакция, която е еволюирала по протежение на цялата история на биологията, за да запазва организмите от заплахи и опасности, и така да им помогне да оцелеят.

Някои от основните химически вещества, които участват в реакциите на страх, са намесени и в други, но положителни емоционални състояния, като изпитването на щастие и възбуда. Но къде минава разликата между положителната емоция и усещането за пълен ужас?

Учените са открили, че ключовата роля в случая е контекста. Точно както и при животните ние научаваме разликата от личен опит, след като, например, ни нападне агресивно куче или след като видим някой нападнат от агресивно куче. Но друг уникален за хората начин за научаване на разликата е чрез инструктиране, обикновено чрез изговорени думи или чрез прочитане на писмен текст.

Връзката между страха и положителното преживяване и химическа и понякога те се оказват свързани в една обща емоция.

Science alert