Не е лесна работа да научиш детето как да контролира своята „емоционална чаша“ и да я пълни наново  – затова пък е много важна. Емоционалната чаша е нещо като резерв за положителни чувства и преживявания – това, което прави детето щастливо и спокойно.

А ето какво представлява този метод…

Представете си, че всяко дете има чаша, която трябва да бъде напълнена – с привързаност, състрадание, любов, сигурност, внимание. Някои хора изглежда разполагат с размах със своята чаша с емоции и знае добре как да я напълни отново. Децата обаче стават тревожни, когато чашата им е почти празна.

Ето какво са склонни да правят децата, когато чашата им е празна:

- крадат от чашите на другите хора;

- държат се лошо, за да привлекат вниманието на родителите си и да им покажат, че трябва да им помогнат да напълнят отново чашата си;

- не ги свърта на едно място и проявяват превъзбуденост;

- смятат, че трябва да се борят за всяко напълване на чашата.

Ето какво пълни емоционалната чаша на детето:

- игри;

- приятелства;

- внимание и време за детето;

- обич и привързаност;

- близост;

- споделяне на нещата, които обича да прави.

Ето какво изпразва емоционалната чаша на детето:

- стрес и напрежение;

- отхвърляне;

- самота и изолираност;

- крясъци и наказания;

- да ги принуждавате да правят нещо, което не обичат.