Когато човек с вратовръзка за 1000 евро ти обяснява, че можеш да живееш с 300 лева, спонтанно ти иде да му затегнеш вратовръзката!