Дори и най-търпеливият и спокоен родител може да излезе от кожата си да изкрещи нещо, с което да нарани психиката на детето си.
Ето думите, които често се изплъзват от устата ни, когато сме ядосани.
Анализира ги  Rambler.

„Да не си с две леви ръце“

Детето с желание се включва в домакинската работа, иска да помогне и мие чиниите, но една се изплъзва от ръцете му и се чупи. Или пък, докато рисува, маркерът излиза извън листа и остава върху масата следа. В този случай не бързайте да кажете: „Ти май си с две леви ръце“. Подобни формулировки карат детето да се чувства несигурно, подкопават доверието му в себе си и неговите силни страни, подсилват страха от самоинициативи.

„Не си ври носа в чуждите работи“

По правило родителите мечтаят децата им да растат и да станат успешни хора. Но е малко вероятно човек, на когото са забранявали в детството да проявява инициатива, да изразява мнението си и да проявява естествената си любознателен, да стане лидер и да постигне големи успехи в зряла възраст. Така че, когато го ограничавате и му налагате рамки, много си мислете за последствията.

„Махай се от очите ми“

Когато са много ядосани, родителите често казват нещо подобно. С такива декларации те показват, че не се интересуват от проблемите на детето си. В дългосрочен план това отдалечава хлапето, то спира да споделя  със семейството и се затваря в себе си.

Новите родители