Далай Лама е казал следните думи: "Човешкият мозък е като чадър - работи най-добре, когато се отваря.” Затова той съставя един прост, но изключително верен тест, разкриващ истинската личност на човека, пише beu.bg.

Всъщност, тестът е наистина кратък – състои се само от 3 въпроса. За да надникнете отвъд недрата на своето подсъзнание, трябва да се въоръжите лист и химикалка, и да отговорите на следващите въпроси. 

Желателно е да запишете вашите отговори на листче. Чак когато приключите с писането, проверете значението им.

1. Подредете долните животни съгласно собственото си разбиране:

а) крава б) тигър в) овца г) кон д) свиня

2. Напишете по една дума, която характеризира всяко едно от долните понятия (например куче - приятел, котка - глезла и т.н.):

а) куче б) котка в) плъх г) кафе д) океан

3. Посочете по един ваш близък човек на всеки от долуизбраните цветове. Не правете повторения и не забравяйте - само по една личност за всеки цвят:

а) жълт б) оранжев в) червен г) бял д) зелен

Ще намерите резултатите на следващата страница.