Съществуват 7 типа бърнаут. Ето как да ги различавате и да се справяте с тях:

1. Натегачът

Един от основните белези на натегача е, че преследва крайния продукт, вместо да се наслаждава на процеса. Такъв човек жадува за похвала и признание за своите постижения, чувства се виновен, ако бездейства, и сякаш непрекъснато гони нещо без ясен и обозрим край. Всичко това може да породи изкривени и нереалистични очаквания от самия него и от другите (второто се случва, когато натегачът оценява „здравословния“ работен план като липса на амбиция или проява на мързел).

Съвет: Наслаждавайте се на пътешествието, което ще ви отведе до целите ви, като отдавате предимство на процеса, а не на продукта, и на качеството вместо на количеството.

 2. Надзирателят

Надзирателите се фокусират прекалено върху вършенето. Те осъждат онези, които според тях не работят достатъчно здраво (включително себе си!), и мислят, че колкото по-строго контролират трудовия процес, толкова по-голяма е вероятността за успех. Освен това наблягат особено много на дисциплината. Твърде възможно е прекомерното старание на надзирателя да доведе до бърнаут.

Съвет: Проверете как се чувствате и колко работа свършвате, когато сте му отпуснали малко края.

3. Перфекционистът

Всички познаваме този тип хора, които смятат, че ако нещо не е перфектно, значи е провал. Перфекционистите никога не си позволяват да допускат грешки и им е трудно да завършват проекти, защото все мислят, че е останало нещо за доизкусуряване. За перфекциониста човек или е успял, или не е – няма сива зона, а само черно или бяло.

Съвет: Нека идеалите ви служат като насоки, а не като самоцел. Стремете се да постигате 80 вместо 100 процента.

4.  Микромениджърът

Микромениджърът не се доверява на никого, освен на себе си, за изпълнението на дадена задача. Поради това той се нагърбва сам с цялата работа според старата пословица „На вълка вратът му е дебел, защото сам си върши работата“. Това не само води до умора и изтощение, но предизвиква и негодуванието на хората, които според него са неспособни да поемат отговорност.

Съвет: Упражнявайте се да делегирате на другите малки задачи. Започнете с дейности, които изцеждат енергията ви и не съответстват на вашите сили и способности.