Благодарение усилията на Български туристически съюз в Министерството на труда и социалната политика добавиха към Националната класификация на професиите и длъжностите професията „Хижар“ с код 14393014. Това ще даде възможност всички хижари да бъдат назначавани на длъжността, която реално заемат.

Досега те бяха назначавани като салонни управители, бармани, камериери/камериерки и други длъжности, които не отговаряха на спецификата на положения труд.

Промяната е в сила от 01.01.2022 година и всички стопани на хижи вече могат да преназначават своите хижари.

Продължава съвместната работа на специалисти от БТС и Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) по създаване на държавен образователен стандарт за обучение по професията „Хижар“.