Ще ви подскажем: не можете да пътувате дотам.

Можете да срещнете величествени планински вериги на всеки един от седемте континента, но най-дългата непрекъсната верига от върхове не се намира на нито един от тях. Къде тогава? На дъното на морето.

Средноокеанският хребет е абсурдно дълга подводна планинска верига, която проследява очертанията на тектоничните плочи на Земята и се разпростира по цялото земно кълбо по модел, който често се оприличава на шевовете на бейзболна топка. Отличава се с непрекъсната дължина от около 65 000 км. За справка – дължината на Андите, най-дългия континентален хребет в света, е едва 7600 км.

В действителност обаче Средноокеанският хребет има несправедливо предимство, тъй като всъщност се състои от няколко отделни подводни хребета, които съществуват на границите на различните тектонски плочи. Именно на тези граници плочите се раздалечават, което позволява на магмата да се издигне нагоре и да запълни празнините.

Средноокеанският хребет представлява поредица от свързани помежду си подводни планински вериги, които пресичат планетата. Източник: NOAA via Wikimedia Commons

Резултатът е линия от планини и долини, която бележи морското дъно. Средно върховете на тези различни подводни хребети се намират на около 2500 метра под повърхността на океана. Сред най-известните от тях е Средноатлантическият хребет, който се простира точно в центъра на Атлантическия океан - от Арктика до Антарктика.

Разбира се, тъй като световните тектонични плочи са в контакт една с друга, хребетите, които се образуват между тях, са свързани, образувайки непрекъсната поредица от подводни вериги, които заедно съставляват Средноокеанския хребет.

Източник: IFLScience