Изследване показва какво крият повечето от нас. Ще се изненадате от това колко всъщност си приличаме.

Кенжи Йошино от NYU School of Law, съавтор на труда „Разкриването на таланта - нов модел за вписване в общността“, провежда интересен експеримент. Той задава следния въпрос на хората: „Какво криете?“. Оказва се, че повечето хора прикриват едно и също – своите „слабости“, това, което ги разграничава от мнозинството. Всичко, което ги прави „различни". Тази двойнственост обаче се отразява зле на индивида. 60-73% от анкетираните признават, че прикриването влияе пагубно на тяхното самочувствие и самооценка.

От проучването става ясно и още нещо: колкото по-голямо е различието на индивида от общото цяло, толкова по-усърдно прикрива той това различие. 83% от хората с различна сексуална ориентация се прикриват (и тук не става дума само за сексуалността); 79% от цветнокожите - също. Тази тенденция се наблюдава и при 66% от жените. Цели 45%, т.е. почти половината!, от хетеросексуалните бели мъже, които са всъщност най-привилегированата група в обществото, също се прикриват.

Всъщност проблемът, според Йошино, идва от света на бизнеса.