Емпатията се убива от популярно болкоуспокояващо, което се среща в 600 различни лекарства. Ацетаминофенът – познат като тиленол в САЩ и като парацетамол на други места по света – намалява емпатията към болката на другите хора, сочи ново изследване.

Д-р Доминик Минчовски, водещият учен на изследването, казва: “Тези резултати показват, че болката на другите хора не изглежда толкова голяма работа, след като сте взели ацетаминофен. Той хем действа като болкоуспокояващо, хем намалява емпатията.”

Предишни изследвания бяха установили, че веществото може да намали и положителните емоции на тези, които го вземат.

Д-р Болдуин Уей, съавтор на изследването, добавя: “Ние не знаем защо ацетаминофенът има тези ефекти, но е обезпокоително. Емпатията е изключително важна за отношенията между хората. Ако имате скандал с партньора си и току-що сте взели ацетаминофен, според изследването ще проявите по-малко разбиране към това, което сте направили, за да нараните чувствата му.”

Изследването стъпва на анализирани данни от 80 студента. На едната половина от тях е даден ацетаминофен, а на другата – плацебо. След това са им били прочетени истории за хора, които са били наранени. Накрая е трябвало да оценят болката им.

Резултатите показали, че тези, които редовно са взимали ацетаминофен, са давали по-занижени оценки за болката на хората в сравнение с тези, на които е било давано плацебо.

Изследователите са провели няколко допълнителни вариации на теста, за да оценят емпатията на хората към физическа и социална болка на хората.