Когато Зевс подготвял сватбено тържество за Пелей (син на Еак, царя на Егина, баща на известния древногръцки герой Ахил) и Тетида (майката на Ахил от Пелей; нереида и внучка на титанидата Тетида), не поканил Ерида (богиня на раздора) от страх да не я провали заради склонността й да подклажда конфликти.

Ерида обаче разбрала и се ядосала. Хитрият й пъклен план на закъснял: направила ябълка от чисто злато, написала на нея KALLISTI („за най-красивата”) и в деня на пира я търкулнала в сватбената зала.

В това време три от поканените богини – Атина, Хера и Афродита, пожелали ябълката, като всяка от тях заявила, че заради надписа, тя принадлежи на нея. Скарали се коя я заслужава най-много. Най-накрая се намесил Зевс, като заявил, че трябва да се избере арбитър, за да отсъди обективно и справедливо. Пратил богините при един овчар от Троя – Парис. Всяка от подлите богини обаче се опитала да надхитри останалите, като отишла по-рано и предложила на Парис подкуп.

Атина му предложила победи в героични битки, мъдрост и военна слава, Хера – несметно богатство, а Афродита му обещала най-красивата жена на земята. Като един млад и здрав троянски момък, Парис приел подкупа на Афродита и дал ябълката на нея.

Както обещала, тя променила хода на събитията така, че Парис да получи Елена (известна като Хубавата Елена), която тогава живеела с мъжа си. Когато царят на Спарта – Менелай, си поискал царицата обратно, започнала Троянската война, която била и първата война сред хората.

Оттук произлиза изразът „ябълката на раздора” – нещо, което предизвиква спор, конфликт, недоразумения.

Разказал: Цветелина Велчева