Имам Фезал Абдул Рауф съчетава ученията на Корана, историите на Руми и примерите на Мохамед и Исус, за да покаже, че само една пречка стои между всеки от нас и абсолютното състрадание - ние самите.

Налични са субтитри на български.