3. Живея за работата си.

Често 40-часовата работна седмица се превръща в 50-часова, най-вече тогава, когато човек е готов да се жертва за професията си. Работохолиците обаче трябва да внимават: освен че с времето стресът в работата започва да вреди на здравето им, той може да развали и дългогодишни приятелства. Защото който се посвещава изцяло на работата си, най-вероятно трудно  отделя време за социални контакти. При цялата си любов към професията никой не бива да забравя своите приятели! В противен случай те също ще го забравят!

4. Излъчвам негативизъм.

Има хора, от които струи неподправен негативизъм и отрицание. Такива хора не бива да се учудват, ако постепенно всички приятели им обърнат гръб. Че кой иска да се заобикаля с  черногледци? Който постоянно се оплаква от това или онова, неминуемо излъчва известна доза негативизъм. Ако откриете, че това важи и за вас, трябва веднага да изоставите обичайния си мисловен модел и да се опитате да се промените – защото никой не иска да си има работа с мрачни и непрекъснато мърморещи хора.

Адаптация: Цветелина Велчева