Според невролога Mоран Церф от Северозападния университет в САЩ, който е изучавал взимането на решения в продължение на десетилетие, най-сигурният начин да сме щастливи няма нищо общо с опита, материалните придобивки или личната философия. Щастието зависи най-вече от това с кого избирате да прекарате времето си. И това не е просто съвет да избирате приятелите си внимателно.

Два са основните фактори, които определят това, според Церф. Първият е умората от взимането на решения. Изследванията недвусмислено потвърждават, че взимането на решения е много уморителен процес, който изисква огромни количества умствена енергия за всеки избор. Избирането на дрехи, избирането на храна за ядене, избирането на музика и какво да правим в свободното си време изисква големи количества енергия всеки ден.

Вторият фактор е погрешното убеждение на хората, че са в пълен контрол над своето щастие при правенето на тази избори. Според Церф взимането на решения е пълно с фактори, които замъгляват правилната ни преценка. Според Церф неговите изследвания показват, че когато двама души са в компанията на другия, техните мозъчни вълни започват да изглеждат почти идентични. Това означава, че всъщност хората, с които прекарвате времето си, имат много сериозно влияние над начина, по който възприемате реалността.

Източник: Science Alert