Според един от водещите невроучени в света, Морган Серф, специалист от Северозападния университет в САЩ, който изучава взимането на решения в продължения на десетилетия, най-сигурният начин да увеличим максимално щастието си няма нищо общо с трупането на различни видове опит, материалните блага или дори личната философия. Всичко се свежда до това с кого прекарвате времето си. Но е малко по-сложно от стандартния съвет “да избирате приятелите си внимателно”.

Два водещи аргумента са дали основание на Серф да изведе своето твърдение, че личната компания е най-важния фактор за дълготрайното удовлетворение от живота. Първият аргумент е следния: взимането на решения изразходва много енергия и уморява. Огромен брой изследвания доказаха, че хората имаме ограничено количество умствена енергия, която може да се използва за взимането на решения