Наследяваме някои от чертите на нашите родители, както и склонността към определени дейности.
Често, ако татко се е опитвал да пише истории в детството, синът може да се окаже журналист и ако мама е била добра в езиците, тогава дъщеря ѝ ще се радва да научи не само английски, но и френски.
Не става дума обаче само за генетиката, уверени са психолози от Вашингтонския университет (САЩ), чиято статия се появи в списанието Infant and Child Development.

Учените анализираха информация за почти 9,5 хиляди деца на възраст 11-17 години и техните родители.
От 1984 г. те провеждали различни анкети за атмосферата в семейството, здравните показатели, успеваемостта в училище и други дейности.
Освен това децата и родителите били тествани, за да се определят техните основни личностни черти.

екстравертност или общителност;
 

добронамереност и желание за сътрудничество;
 

почтеност, отговорност и организираност;
 

нервност и безпокойство;
 

отвореност към всичко ново, интелигентност и креативност.

Изследователите твърдят, че въпреки че личностните черти на детето играят огромна роля в неговия живот, голямо влияние оказва и личността на родителите.
Например децата на екстровертни родители се справят по-зле в училище. И ако майката или бащата са тревожни и емоционално нестабилни, децата са по-склонни да страдат от затлъстяване, настинки и липса на хобита.
Децата, чиито родители показват такива черти на характера като емоционална стабилност, дружелюбност, добросъвестност и готовност за нови преживявания, имали много повече хобита.
Те също били в по-добро здраве и имали по-добри оценки в училище.

Новите родители