Съществуват 3 типа личности, които са свързани с физическото здраве и заболяванията. Кои са те?

Тип-А (известен също като податлив на коронарни заболявания модел на поведение) са индивиди, които са свръхамбициозни, конкурентни и устремени. В стереотипа на претоварения и свръхзает директор, който в крайна сметка бива покосен от инфаркт, има някаква истина, тъй като индивидите от тип-А са по-предразположени към развитие на коронарна болест на сърцето.

Индивидите от тип-Б са спокойни, никога не бързат и са склонни да улесняват нещата. Докато тип-А са фокусирани върху конкурирането и постигането на измерими цели, тип-Б живеят за момента.

Тип-Д (известни също като „дистрес личност“ или „податливи на заболявания”) са тревожни, раздразнителни и имат склонност да изпитват отрицателни емоции. Също толкова предразположени към развитие на коронарна болест на сърцето, индивидите от тип-Д имат тенденция да изпитват клъстерни заболявания (особено заболявания, свързани със стреса).

Кой тип личност сте вие?
Ако сте съгласни с долните твърдения, това предполага личностен тип-А, несъгласието предполага, че сте тип-Б:

  • Притиснати ли сте откъм време по време и след работа?
  • Винаги ли носите работата си у дома?
  • Храните ли се бързо?
  • Имате ли силна нужда да изпъквате?
  • Изпитвате ли затруднение да намирате време за пострижка/прическа?
  • Чувствате ли се/проявявате ли нетърпение, когато трябва да чакате на опашка?
  • Властни и нетърпеливи ли сте?
  • Утвърдителните отговори на тези въпроси предполагат личност от тип-Д:
  • Често съм раздразнителен.

Склонен съм да не говоря особено с хората.

Склонен съм да крия чувствата си от другите.

Често се чувствам мрачен и тъжен.

Какво да правя?

Тип-А често са предразположени към стрес (и потенциални проблеми, свързани със сърцето), но изследванията показват, че това може да бъде променено чрез обучение в подходящо управление и изразяване на емоциите. Ако погледнем от позитивната страна, тип-А са склонни да бъдат ПО-успешни на работното си място поради стремежа и отдадеността си.

Тип-Б са по-добри в това да „живеят в настоящия момент”, а тип-А могат да извлекат полза от това да се научат да забавят темпото, да се отпускат и просто да се наслаждават на момента. Тип-Б могат да бъдат по-успешни чрез поставянето на цели.

Тип-Д, също като тип-А, трябва да се научат да изразяват чувствата си, да контролират отрицателните емоции и да развият по-добри междуличностни умения.

Източник: Framar.bg