Всеки е глупав и объркан по природа

Трудно е да го приемем, но това е чистата истина – всеки е глупав в известен смисъл на тази дума.

На всеки се е случвало да изпада в ситуации, в които се чувства наистина глупаво. Това важи в пълна сила и за великите личности. Еразъм, холандски хуманист от епохата на Ренесанса, пише „Възхвала на Глупостта“, в която заявява, че всеки е глупак по природа. В своите собствени очи той също се е виждал като глупак. Всеки път, когато се е запознавал с нови хора, е бил неестествено нервен и се е държал крайно глупаво по време на събирания, въпреки че е бил дълбоко уважаван от своите съвременници.

Трябва да престанем да утвърждаваме достойнството си, а да приемем факта,  че всеки върши глупости и греши от време на време. Понякога се опитваме да прикрием слабостите си, защото се страхуваме от унижението. Прегръщането на глупостта обаче е първата стъпка към изграждането на истинската самоувереност.

Самоувереността е нещо много повече от гордост. Щом всички са глуповати, като нас, няма нищо лошо в това да направим още една глупост в живота си. Така ще започнем да се чувстваме още по-самоуверени в собствената си кожа.

Посмейте се за своя собствена сметка

За да станете наистина самоуверени, дайте си шанс да сгрешите, а след това се посмейте за своя собствена сметка. Ако сте изгубил се турист, приемете съдбата си и помолете за помощ, въпреки че човекът отсреща може да ви погледне с презрение. В това обаче няма нищо лошо. Не сте се подготвили добре за пътешествието си. И какво от това? Посмейте се!

Колкото по-често го правите, толкова по-бързо ще разберете, че не е нужно да сте съвършени. Не можем да направим нищо за нашата вродена несвършеност. Нима не е прекрасно да знаем, че някои от най-великите хора на тази планета, също са постъпвали глуповато? Истинската самоувереност ще ни позволи да приемем всичко, което ще ни сполети в живота ни.

Източник: Мениджър Нюз