По-често се говори за ролята на майката в живота на детето и наистина мама е незаменима и най-важна, но ролята на бащата също не бива да бъде подценявана. Като съвсем малки, децата имат най-голяма нужда от майките си. но колкото повече детето пораства, толкова повече се нуждае и от баща си.

Ето например какво означава бащината обич за едно 5-годишно дете:

1. Безусловна подкрепа. Бащите играят съществена роля в осигуряването на емоционална подкрепа на малките си деца. Те им дават утеха, разбиране и им вдъхват увереност и сила в моменти на тъга, страх, несигурност или страдание. Любовта на бащата създава безопасно пространство, истинска крепост, където детето може да се приюти и да изрази свободна емоциите си.

2. Обективна любов. Обичта на бащата е безусловна и обективна. Това означава, че не зависи от постиженията на детето, от доброто му поведение или от характера му. Родителската любов е силна независима от външните обстоятелства.

3. Положителен модел на подражание. Бащата е винаги модел на поведение за своето дете. Той е важен ролеви модел – особено в ранна детска възраст. Когато бащите се държат добре, когато показват уважение, спокойствие, търпение и любов, те задават нравствени ценности на своите деца. Любовта на бащата оказва влияние върху възприятието на детето за себе си и за другите.

4. Изграждане на самоувереност и самочувствие. Любовта и насърчаването от страна на бащата могат да допринесат значително за самочувствието на детето. Когато бащата показва вяра в способностите на детето си, отправя похвали и подкрепя интересите и всичко, което го влече, това засилва чувството за увереност в собствените му способности.

5. Сближаване и изграждане на неразривна връзка.  Връзката между дете и родител е толкова силна, че не може да бъде прекъсната от нищо и никого. Особено за малките деца е от съществено значение хармонията у дома, а тя до голяма степен зависи от бащата. Когато той отделя и достатъчно време за детето си, то расте с усещане за безопасност и спокойствие.  Прекараното пълноценно време заедно задава основата на неразрушими взаимоотношения между баща и дете.

Детето има нужда от закрила, от сигурност, от модел на поведение. Не си мислете, че като е малко, не разбира. Напротив – у него дори на подсъзнателно ниво се формира представа за света, задават се критерии за правилно и грешно, добро и зло. Спомага за установяване на разбиранията им за любов, семейство, приятели. Изгражда самочувствието им и спомага за емоционалното им развитие и благополучие.