Ако и вие сте един от онези хора във Фейсбук, които нямат много приятели, това вероятно означава, че сте по-малко заинтересован от материалните притежания в реалния живот от останалите. Според ново изследване, материалистично настроените хора по правило имат много повече приятели във Фейсбук от нематериалистично настроените хора.

Вероятно моделът, който работи психологически зад трупането на много приятели в социалната мрежа, е по аналогия с модела на трупането на вещи. Хората с много приятели във Фейсбук прекарват също така много повече време там от хората с малко приятели. В допълнение е много по-вероятно те да сравняват живота си с животите на хората с профили в социалната мрежа.

Авторите на изследването, водени от Филип Озимек от Рурския университет в Бохум, Германия, са формулирали нова теория, която обяснява феномена. Те я наричат Социална онлайн само-регулираща се теория. Според нея “материалистично настроените хора използват по-често Фейсбук защото при тях има тенденция да обективизират своите Фейсбук приятели. Те придобиват нови приятели в мрежата за да увеличат своите притежания”, обяснява Озимек.

“Фейсбук осигурява перфектната платформа за социално сравнение, благодарение на милионите профили и огромната информация за хората. И е безплатна – материалистите обожават инструменти, които не струват пари”.

Източник: Science Alert