Десетилетия от изследвания показаха, че нашите отношения със социалните медии почиват на симбиоза. Хората ги харесват основно заради ползите от тяхната употреба: бягство от физическата реалност, релаксация и комуникация и компания. Колкото повече ги използват, толкова повече ползи изпитват. Но в случая с онлайн медиите, именно потребителите осигуряват данните на медиите, които им позволяват да доставят тези ползи. Мрежите извличат моделите и ценностните системи на потребителите си така, че да напаснат техния социален опит в мрежата по оптимален начин и да задоволят техните психологически нужди. Социалните мрежи използват психологическите нужди и тенденции на хората и точно за това е толкова трудно да се откажем от тях.

Ето и 7-те конкретни типа причини за това:

Поддържане на приятелствата

Колкото повече натискате различните бутони в мрежата, толкова по-здрави са вашите социални приятелства. Мрежата позволява с относителна лекота и бързина да се поддържат много на брой приятелства и познанства.

Изграждате образа за себе си така, както искате

Колкото повече разкривате от живота си, толкова по-големи са шансовете за изграждането на успешен социален образ на вашия Аз. Вие може и да управлявате впечатленията на другите за вас, пардон, за вашето виртуално “аз”.

Наблюдавате всичко

Колкото по-активни сте в мрежата, колкова повече информация получавате за другите и за техния живот. Именно тази възможност осигурява едно от най-силните удовлетворения от използването на мрежата.