Не само съдържанието, което публикувате във Фейсбук, разкрива нещо за вас - как и колко често публикувате е не по-малко важно. Американски психолози разработиха скала, която оценява характера на хората според това как използват социалия сайт, пише LiveScience.

Скалата разкрива, че привържениците на дейности, свързани с по-голям риск, по-често обновяват статусите си, публикуват снимки и активно общуват с приятели. За разлика от тях по-резервираните най-често само преглеждат последните публикации на приятелите си и не качват снимки, нито се ангажират активно с комуникация.

Хедър Шьонбергер от университета на Мисури разработва скалата, съчетавайки наблюденията върху употребата на социалния сайт с психотестове. Очертават се два типа личности - "апетитивни" (жадни за нови преживявания и склонни да рискуват) и "аверсивни" (предпазливи и сдържани). И двата типа използват социалния сайт еднакво често, но по съвсем различен начин.

Хората, които обичат рисковите дейности, търсят медиа, която ще им осигури вълнуващи преживявания, докато по-резервираните предпочитат по-сигурни и предвидими средства за комуникация, убедена е Шьонбергер.

Според нея тази скала би ориентирала компаниите към каква аудитория да насочат рекламата си в социалните медии. Ако продуктът, който предлагате, е свързан с по-рискова дейност, можете да се насочите посланието си към най-активните във Фейсбук.