Неочакваната връзка между селфито и себеоценката

26 октомври 2016 г., 14:40
2170

Copyright: Yulia Mayorova / Shutterstock

Понякога селфито е свързано с ниска себеоценка и ниска удоволетвореност от живота, но това зависи от личността ви.

Разглеждането на селфита в социалните медии е свързано с ниска себеоценка за себе си, откри ново изследване.

Изследването се е концентрирало основно върху т.н. ”зяпачи”, които основно наблюдават и разглеждат социалните медии и не са активни по друг начин.

Публикуването или т.н. ”постване” в социалните медии, от друга страна, не се оказало свързано с ниска себеоценка или ниска задоволеност от живота.

Интересеното било, че колкото по-често хората разглеждали свои или чужди селфита толова по-ниска се оказвала себеоценката и удоволетворението от собствения живот.

“Обикновено хората постват селфита когато са щастливи или просто се веселят. Това улеснява психологическия процес, който води до заключението, че вашият живот не е толкова хубав като техния, базирано само на разглеждането и интерпретирането на тези снимки.”

От това правило има и изключение, установили учените. Тези, които имали много силно желание да станат популярни имали по-висока себеоценка и по-голямо удоволетворение от живота, когато гледали повече селфита.

Вероятно причината за това е била, че разглеждането на селфита е задоволявало по-добре вътрешната им потребност да бъдат популярни. 

Източник: Psy Blog

Коментари