От това правило има и изключение, установили учените.

Тези, които имали много силно желание да станат популярни, имали по-висока себеоценка и по-голямо удоволетворение от живота, когато гледали повече селфита.

Вероятно причината за това е била, че разглеждането на селфита е задоволявало по-добре вътрешната им потребност да бъдат популярни. 

Източник: Psy Blog