Хората, чиито родители са изневерявали, са по-склонни да изневеряват на партньора си, откриват изследвания. Изневярата се предава по наследство. Когато децата знаят, че родителите са изневерявали, те също са по-склонни да го направят. 

Това отчасти се дължи на неявните послания за връзките, предавани от едно поколение на друго. Ако родителят изневерява, неговият наследник несъзнателно заключава, че това поведение е приемливо.

Изневярата е твърде често срещано явление, причина номер едно за разделите, както при необвъразните, така и при брачните двойки, пишат авторите в изследването си. Около 22% -25% от женените мъже и 11% -15% от омъжените жени споделят, че са изневерявали на брачния си партньор, а 75% от студенти и 68% от студентките споделят, че са допускали някаква форма на невярност във връзките си.

Изследването обхваща 1254 души в три отделни проучвания. Участниците отговарят на въпроси относно нагласите им към изневярата, включително степента, в която са съгласни със следните твърдения:

- Партньорите винаги трябва да са верни един на друг.

- За да имат успешна връзка, хората трябва да имат любовни отношения единствено и само със своя партньор.

- Родителите ми са обсъждали с мен колко е важно да бъдеш верен в любовните си взаимоотношения.

- Родителите ми са ми казвали, че изневярата понякога е оправдана.

Авторите обясняват резултатите от изследването си, като стигат до извода, че отношението на родтелите спрямо изневярата и това дали самите те са изневерявали, се отразява върху по-късното поведение на децата им във връзките. 
Разбира се, това не означава, че партньорите, които изневеряват, могат да обвиняват родителите си за собственото си поведение. Всеки взима решенията за себе си. 

Източник: PsyBlog