Когато родителите преразказват със свои думи дадена информация или четат на глас, тогава децата най-добре я възприемат, установиха учени.

Как специалистите стигат до този извод

В рамките на експеримента на деца е преразказвана информация от различен вид от родителите и непознати хора.

Станало ясно, че разказите на мама и тати се усвоявали от децата по-добре, отколкото тези на другите възрастни хора.

Таблетът не може да замени родителите

В този смисъл, казват психолозите, съвременните устройства, които дават на децата достъп към разнородна информация, не могат да заменят разказите на родителите им. А те, родителите, едно време така или иначе бяха задължени да помагат на малките в опознаването на света и да отговарят на безкрайните им въпроси, на които днес им казват да си намерят отговора в интернет.

Изследването потвърждава резултатите и от по-ранно такова, а именно, че децата усвояват по-добре материала, когато родителите им го четат на глас.

Новите родители