Според психолози квантовата механика обяснява ирационалните човешки решения, пише Independent

Човекът се ръководи от „квантова логика”, когато не знае точно какво решение да вземе или какъв избор да направи, казват американски учени от университета Охайо. В този момент в съзнанието съществуват всички възможности с различен шанс за одобрение. След като бъде направен изборът, всички останали опции изчезват от съзнанието.

Именно принципът на суперпозицията в квантовата механика позволява описването на неопределеността на реалността. Нашите представи не минават от едно състояние в друго. Напротив, ние изпитваме чувство за неопределеност за всички състояния едновременно, обясняват психолозите.

Обичайно квантовата механика се използва при описанието на елементарните частици, но не и за човешкото поведение.

Според учените обаче вероятните модели, с които работят психолозите, икономистите и хората на социалните науки, се опират на физиката на Нютон и не могат да обяснят достатъчно съмненията и неопределеността – свойства, характерни за човешкия разум.

Неврофизиолозите не веднъж са развивали хипотезата, че човешкият мозък работи на принципа на квантовия компютър, но екипът от Охайо използва модела за описание на психологическите процеси на вземане на решения, а не за физиологичната им основа.