Това звучи като скрит, универсален език, за който никога не сме знаели.

Първо по рода си изследване, което е разгледало повече от 6000 езика откри, че хората навсякъде по света използват еднакви или много подобни звуци за да обозначат общи обекти и идеи.

 Откритието издига хипотезата, че хората говорят “универсален език,” вероятно повлияни от биологични причини, което е в директна опозиция срещу един от водещите принципи на модерната лингвистика а именно, че няма връзка между звуците и значенията на думите.

“Тези звукови символични модели се показват отново и отново навсякъде по света, независимо от географското разпределение на хората и независимо от произхода на езиците,” казва когнитивния психолог Мортен Кристиансен от университета Корнел.

“Изглежда има нещо в човешкия когнитивен апарат, който води до формирането на тези модели. Ние не знаем какво е, но сме сигурни, че го има.”

Международният екип на Кристиансен, който включва физици, лингвисти и компютърни специалисти, е провел широкомащабно изследване на 62 процента от езиците, които са в упореба днес по света.

Източник: Science Alert