От 30% до 92% от децата в предучилищна възраст страдат от различни говорни нарушения, сочи статистиката. Всички ли имат нужда от логопед?

Защо има все повече деца с говорни нарушения

През 70-те и 80-те години само родителите в големите градове бяха чували за професията "логопед". И повечето се информираха за проблема от филмите. Сега всяко 5-о дете в един или друг етап от живота си се консултира с такъв специалист.

„Логопедичните нарушения могат да бъдат разделени на две големи групи: условно медицински и социални“обяснява логопедът Елена Косинова.

Медицински причини

Всяка функция в нашето тяло (а речта е най-висшата умствена функция) се осигурява от работата на определени структури на нервната система. На първо място, мозъкът.

За да може детето да има и да развива правилно речта, то трябва да има здрава и зряла нервна система. Ако по време на бременността или раждането бебето е изпитало някои неблагоприятни фактори, тогава съзряването на бъдещите речеви центрове може да се забави. Сещаме се за това едва, когато проговарянето на детето закъснее.

Какъв е изводът? Ако детето има проблеми с развитието на речта, трябва да се свържете не само с логопед, но и с детски невролог. Той ще направи преглед и ще каже дали то се нуждае от помощта на лекар или само от логопед.

Социални причини

Речта се е появила в древни времена като средство за комуникация и може да се развива само в процеса на общуване. За съжаление много възрастни не разбират наистина какво точно означава това. И затова припомняме.

В началните етапи речта се развива само в процеса на съвместна дейност на детето с възрастния. В основата е имитацията, основана на слухово възприятие. С други думи, колкото по-малко и по-рядко възрастните общуват с детето, толкова по-голям е рискът от всякакви нарушения и отклонения в говора му.

Разговор или имитация на общуване

Много възрастни ще възразят: да, ние общуваме с детето си от сутрин до вечер! Но дали това общуване е качествено? Понякога това е просто имитация. Детето се води в кръжоци и центрове за развитие, учат го на английски, гледа образователни предавания и т.н. Но това не е истинска съвместна дейност! Общуването с детето трябва да става по подходящ за възрастта му начин.

Например, от една година то опознава света с действия. Ако мама му покаже как се строи с кубчета, кой капак на коя тенджера пасва, ако го научи го да качва по стълбите и в същото време му разказва какво прави, това ще бъде висококачествена съвместна дейност.