Психотичните разстройства, като например шизофренията, са характерни с това,че при тях страдащият се отделя от реалността. Ново изследване установи, че една конкретна травма в детството може да утрои риска от развитието на психотични разстройства. Става въпрос за тормоз в детството от страна на братя или сестри. И интересното е, е рискът се утроява независимо от това, дали развилият синдрома в по-късна възраст е жертвата на тормоза или насилника.

А при деца, които са тормозени както у дома, така и в училище, рискът от развитие на психози по-късно е цели четири пъти по-голям от риска при останалите деца. При психозите се изпитват халюцинации, илюзии или параноидни и натрапчиви мисли. Проф Дитер Волтке, водещият автор на изследването, обяснява:

“Досега тормоза от братя и сестри в детството бе почти напълно игнориран като възможна причина за сериозни психични проблеми, като психотичните. Децата прекарват голям обем от време със своите братя и сестри в ограниченото пространство на тяхното семейство и дома си. Затова, ако бъдат подложени на тормоз и бъдат изключени от тази общност, това може да доведе до социална изолация и самовнушение за вина, които пък от своя страна да доведат по-късно до развитие на психическо заболяване. Всъщност това е новината при нашите резултати, които може би са и малко неочаквани”.

Изследването е проучило 3600 деца, които са били проследени в продължение на 6 години. От тях 664 деца са били жертви на тормоз от страна на братя и сестри, 486 са били чисти насилници, а 771 са били както насилници, така и жертви. При онези, които по какъвто и начин да са били замесени в детски тормоз, като жертви или като насилници, е имало от 2 до 3 пъти повишен риск от развитие на психотична болест.

Psy Blog