Създава положителна фирмена култура

„Ако погледнете историята, иновациите не идват само от стимулиране на хората. Идва от създаването на среда, в която техните идеи могат да се свържат", казва Стивън Джонсън, сътрудник на Wired.

"Музикантът Брайън Ино е измислил прекрасна дума, за да опише това явление: сценичен. Обикновено мислим за иноваторите като за независими гении, но идеята на Ено е, че иновациите идват от социални сцени и свързани групи хора", добавя Кевин Кели, автор на "Какво иска технологията".

Ако една организация е положителна, подкрепяща и предоставя подходящи инструменти и ресурси за успех, това ще създаде култура на иновации.

Борба с критичните социални рискове и заплахи

Не е тайна, че потребителите очакват марките да бъдат социално отговорни и да решават неотложни проблеми като изменението на климата. И, да, иновациите имат силата да повлияят положително на обществото по следните начини. Иновациите, като технологичните иновации, са ключов двигател за икономическия растеж по целия свят. Според новия доклад на Световния икономически форум приблизително 133 милиона нови работни места могат да бъдат разкрити до 2022 г. В същото време AI, автоматизацията и роботиката биха могли да покажат около 75 милиона работни места. Имайки предвид това, иновациите са необходими за развиване на нови умения, за да се отговори на бъдещите изисквания за работа. 

Според Института Брукингс страните с по-висок БВП на глава от населението са склонни да имат по-висока удовлетвореност от живота. Други изследвания също показват, че има и връзка между иновациите и субективното благосъстояние. 

Цифровите технологии, например, се използват за намаляване на глада, бедността и болестите. Това също води до по-голяма достъпност до образованието и устойчивост на околната среда. Ако смятате, че ви липсва отдел за иновации, трябва да знаете, че е възможно да се обучите на някои иновации.

Съоснователят на Calendar Джон Хол дава няколко предложения за преодоляване на този страх, като например бъдете любопитни или когато прочетете дадена книга, рецитирайте части от нея или си запишете прочетеното. 

"Противно на общоприетото схващане, ограниченията и параметрите всъщност стимулират креативността. Най-вече защото те принуждават да мислиш гъвкаво и креативно", пише Хол. 

Източник: Джон Хол за entrepreneur.com

Превод и редакция: Нели Тодорова / Мениджър Нюз