Ученици, които са способни добре да разбират и да управляват ефективно емоциите си, умения известни още като емоционална интелигентност, се справят по-добре в училище и имат по-високи резултати на тестовете, отколкото техни съученици, които не проявяват разбиране към емоциите, твърдят експерти от Американската асоциация на психолозите.

„Въпреки че знаем, че високият интелект и старание са най-важните качества, които са необходими за постигане на академичен успех, нашето изследване, изважда на преден план нов фактор – емоционалният интелект, който може да помогне на учениците да постигнат по-високи резултати“, каза докторът на философските науки Каролин Маккан от университета в Сидни.

Според нея не е достатъчно човек само да е умен и трудолюбив. Учениците и студентите така също трябва да се в състояние да разбират емоциите и да ги управляват, за да постигнат успех в училище.

Значението на емоционалния интелект

Изучаването на така наречения емоционален интелект е сравнително нова академична област. Тя се появява през 1990 година. В тези училища, в които има програми за социално и емоционално обучение, успехът като цяло е по-висок.

Екипът на Маккан анализира данни от 160 проучвания с над 42 000 студенти от 27 страни на света. 76% от тях са англоезични. Възрастта на учениците е от средно училище до гимназия. Резултатите сочат, че тези от тях, които са с висок емоционален интелект, имат и по-високи оценки и по-добър успех на тестовете.

Като най-странното е, че това не е свързано с възрастта – проявява се и при по-малките, и при големите ученици, коментират учените.

Новите родители