4. Бъдете благодарни

Да намираш причини да благодариш също може да донесе удовлетворение. Това е така, защото приятна емоция като благодарността не може да се изпитва едновременно с негативни чувства като страх или гняв. А тъкмо в кризисни ситуации често сме склонни да се фокусираме върху отрицателното и така губим от поглед хубавите страни на живота. Благодарността може да се научи – например като всяка вечер записвате в дневника си три неща, за които сте били признателни този ден. Може да бъдат дреболии – мила усмивка от непознат, първият слънчев лъч или просто сутрешната чаша кафе.   

5. Научете се да приемате нещата, които не са във ваша власт

В живота има неща, които няма как да контролирате. Дали големи събития от заобикалящия свят като пандемията и войната, или дребни неща като закъснелия автобус. Научете се да приемате ситуациите и обстоятелствата, на които не можете да влияете. Ако излишно им се ядосвате и дори се отъждествявате с тях, ще престанете да виждате положителното и това трайно ще ви попречи  да възпитате у себе си чувство за щастие.