Каква е причината даден човек да се държи пасивно-агресивно и защо това е вредно? Има прототипни агресивни модели на поведение, но и други, които не се разпознават като такива. Поведението на пасивно-агресивния човек обикновено е двусмислено и коварно. По този начин той поражда объркване или неудобство у околните, които обаче в редица случаи не реагират, защото мислят, че не си заслужава да предизвикват конфликт.  

Тук ще изброим пет признака на пасивно-агресивните хора, склонни към такова поведение. Ще обсъдим и стратегии, които ще ви помогнат да се справите със ситуацията.  

1. Двойствеността на пасивно-агресивната личност

Първият признак, по който да познаете, че си имате работа с пасивно-агресивна личност, е начинът, по който се държи с вас. Ако например сте забелязали, че в някои дни този човек се отнася приятелски или с уважение, а в други проявява неприязън или враждебност без видима причина, може би става дума за пасивно-агресивно поведение. От друга страна е възможно той да ви обижда подмолно и завоалирано, като се прицелва в слабите ви страни, преструвайки се, че упражнява градивна критика. Такова поведение може силно да ви изтощи, да ви обезвери и разколебае, както и да ви накара да се усъмните в собствените си способности. Тогава се питате къде сте сбъркали и има ли отсрещният основание да ви е ядосан. Освен това пасивно-агресивните хора са склонни системно да омаловажават мнението ви, единствено защото произлиза от вас.

2. Комуникационни проблеми на пасивно-агресивния човек

Обикновено пасивно-агресивният човек има проблеми с комуникацията в средата, в която живее или работи. Например може да се изказва противоречиво, да прави изявления, от които по-късно да се отрече, да заяви, че ще направи нещо, а после да постъпи другояче, или редовно да обвинява другите в лъжа. Във всеки случай общуването с такива личности изцежда цялата ви енергия. Проблемите с комуникацията водят до това хората, които се държат по този начин, често да се игнорират и заобикалят. Вследствие на това им възлагат по-малко отговорности, отколкото на останалите, което на свой ред води до възприемането на други поведенчески модели, свързани с пасивна агресия.

3. Пасивно-агресивните хора се чувстват подценени и пренебрегнати

Например пасивно-агресивните хора са склонни постоянно да се оплакват, че се чувстват използвани или недооценени. Освен това смятат, че талантите и способностите им не получават достатъчно признание. Тези самоунищожителни модели на поведение се превръщат във форма на емоционална манипулация, за да извлече засегнатият предимства или облаги в дадени взаимоотношения. Така хората, изложени на подобни упреци, започват да изпитват вина и да се стремят да компенсират чувството за отхвърляне и неразбиране, което уж са предизвикали.

4. Бягат от отговорност

Друг характерен белег на пасивно-агресивните хора е, че са склонни да не поемат  отговорност и да не изпълняват задълженията си. Това може да се изрази в неефективност или небрежност, в резултат на което в бъдеще избягват да им поставят отговорни задачи. Те от своя страна могат спокойно да прехвърлят вината за собствената си немарливост на други. Освен това тези хора говорят и действат по съвършено различен начин, както вече споменахме. Във всеки случай пасивно-агресивният индивид винаги си намира оправдания да отложи или да не изпълни някоя задача, като например изтъкне, че го претоварват или се отнасят несправедливо с него. 

5. Склонни са към мрачни настроения

И накрая, променливите настроения са още един признак, който характеризира пасивно-агресивните. Така например те може изведнъж да се натъжат или разгневят без определена причина. И в двата случая е възможно поведението им да предизвика негативни реакции у околните, което затруднява екипната работа с тях. Тези колебания на настроението може да засилят усещането им, че са неразбрани, или навика им да прехвърлят вината на другите. Ако имате работа с такъв индивид, имайте предвид, че не е добра идея веднага да го изобличите. Тъй като пасивно-агресивните реакции често целят да упражняват влияние върху другите, може би най-надеждният начин е да не им обръщате внимание.