Досущ като диво и бясно животно, вербално агресивните хора се нахвърлят върху вас с единствената цел да ви стъпчат и да ви наранят. Често причината е съвсем малка, а понякога и никаква. Казано иначе, тези „пораснали“ хора все още са с манталитета на малолетни хулигани. Но и вие сте възрастен човек – завършена личност, която не бива да приема подобно поведение за даденост.

Освен това вербалната агресия много често е предшествана от физическата, а това е наистина лошо развитие.

Учените, изследващи домашното насилие и причините за него сред семейните двойки, са установили, че ако в семейството често присъства вербална агресия, преходът към физическа агресия е много по-лесен и доста по-вероятен.

Така че ако наистина сте обезпокоени, че някой постоянно проявява вербална агресия спрямо вас, не мълчете и не стойте със скръстени ръце. Предприемете действия. Тези ситуации често водят до домашно насилие или до насилие на работното място. Поговорете с отдела за човешки ресурси, обадете се на гореща линия за домашно насилие или се свържете с полицията. Не позволявайте на потенциално опасна ситуация да се превърне в реална заплаха за живота, здравето и благосъстоянието ви.

1. Постарайте се да не реагирате по същия начин

Когато отсрещният вече е ядосан, не е особено добра идея да реагирате по същия начин с гняв. По този начин просто ще останете заклещени в ситуация, в която вече ще е трудно се излезе.

2. Не го приемайте лично

Често вербално агресивните хора използват язвителни и отровни думи, които могат да засегнат почти всеки. Но вместо да се разстройвате и обиждате, осъзнайте един простичък факт – думите не могат да ви наранят по какъвто и да било начин. Вие решавате как и по какъв начин да реагирате на тях. Когато приемате злите слова присърце, вие се самонаранявате и изобщо не помагате на събеседника си.

3. Отвърнете на гнева с доброта и загриженост

Медицинските сестри, които работят в психиатрични заведения, имат богат опит в словесните методи за деескалация на конфликти с вербално агресивни пациенти. Те често се сблъскват с подобни ситуации и обикновено следват специфична процедура:  

  • Оценяват нивото на агресивност на лицето по скалата от 1 до 10;
  • Опитват се да разберет причината за агресивното поведение;
  • Опитват се да се поставят на мястото на агресивния човек;
  • Удовлетворяват нуждите на агресивното лице в минимално необходимата степен, за да намалите агресията му.

Можете да използвате същата стратегия, за да се справите с агресивна ситуация в живота си.

  • Оценете нивото на агресия на човека, с когото разговаряте. Запитайте се дали според вас гневът му ще отмине бързо или ситуацията може да завърши с физическа саморазправа с вас или с други хора;
  • Ако смятате, че някой може да пострада, незабавно викнете помощ (без знанието на агресивното лице, доколкото е възможно);
  • Слушайте всичко, което казва агресивното лице, и му го преразкажете със свои думи, за да сте сигурни, че ви слуша и разбира;
  • Използвайте фрази като "Разбирам защо сте ядосан" или "Да, разбирам, че е неприятно";
  • Попитайте агресивното лице какво вижда то като решение на ситуацията и как може да се коригира проблемът. Дайте идеи и вие самите.