Психологията е наука, която изучава индивида, вземайки предвид цялостното му поведение и опит. Ясно е, че това е много широко поле, което изисква доста специализиран вид обучение. Ето защо, независимо от вашата специализация, за да сте добър психолог, е нужно да притежавате някои основни характеристики и умения.

Според медицинската етика, като психолог вие трябва винаги да бъдете почтени, отговорни, честни, искрени, внимателни и компетентни. Освен това трябва да гарантирате, че лечението, което прилагате, е обективно и научно. Но качествата на добрия психолог надхвърлят тези характеристики.

Емпатия

Важно е психологът да знае как да се постави в обувките на своя пациент. Нужно е той да има мисловни стратегии и инструменти, за да разбере страховете и нуждите на този човек и спецификата на неговото положение. Едва след като достигне до това ниво на разбиране, той би могъл да знае как да се справи със случая и да помогне.

Мнозина мислят за емпатията като за някакво мистично качество, но психолозите имат толкова дълбоко разбиране за човешкия ум, че могат да трансформират идеите си според пациента.

Това означава, че те имат способността да разберат всеки друг начин на мислене, без значение колко различен е от техния. Това им помага да отдават същото значение на чуждите идеите, каквото и на техните собствени.

Непредубеденост

За да бъдете добър психолог, е нужно да се разделите с всички предразсъдъци, стереотипи или предубеждения; да сте отворени към нови идеи, различни или непознати за вас.

Това качество е нужно на всеки, който желае да живее по-пълноценно, но е абсолютно задължително за психолозите. Никога не знаете кой ще дойде в офиса ви. Така че винаги трябва да сте отворени за опознаването на клиента/пациента си: неговата същност, култура, интереси и идеи.

За да стигнете до това ниво на толерантност, е нужно първо да сте напуснали зоната си на комфорт. Това е мястото, където се чувствате защитени и заобиколени от познати неща. Важно е да се съмнявате, да откривате и да копаете дълбоко в нещата. Също така трябва да приемете, че всяко нещо наоколо може да бъде истински източник на вдъхновение.

Сигурност

Този аспект има много прилики с непредубедеността. Сигурност означава добрият психолог да е сигурен в себе си и в своите професионални способности. Ако не изглеждате уверени, ще бъде трудно да предадете това чувство на човека, който идва при вас за помощ.

Това не означава, че трябва да сте претенциозни, прекалено директни или напълно нечувствителни — означава да се обяснят стъпките, които пациентът трябва да предприеме по ясен, кратък и уверен начин. Нещата, които биха навредили на онзи, който има нужда от помощ, са колебание, неяснота, изпращане на смесени послания или да бъде разглеждан като по-нисш.

Интроспекция

За да е непредубеден, добрият психолог трябва да владее интроспекцията. Това означава да се самонаблюдавате, да анализирате и разбирате себе си. Единствено опознавайки себе си добре, ще можете да управлявате вашите психични състояния.

Достъпност

Това качество стои някъде между комфорта и разбирането. Важно е пациентът да се чувства комфортно около своя психолог. Тогава той се чувства удобно да му разкаже за своето положение, проблеми, намерения и най-дълбоки тайни.

Другото качество, необходимо за достъпността, е емпатията, която беше на първо място в нашия списък. Тези две неща — комфорт и емпатия — предразполагат пациента да разкаже за проблемите си.

Framar.bg